Whatsapp

Teknik olarak Biorezonans nedir ?

Biorezonans nedir ?

Biorezonans dünyada yayılmakta olan entegratif/holistik yani tamamlayıcı/bütünsel sağlık akımının türevlerindendir.

Biorezonans, Türkiye ‘de tamamlayıcı tedavi yöntemleri arasında yer almakla birlikte dünyanın birçok ülkesinde doğal tıp yöntemi olarak tanınmıştır.

Bu yöntemde doğal frekanslar kullanılarak, kişilerin sistemine herhangi bir ilaç ya da kimyasal katmadan gerçekleştirilir. Dolayısıyla da hiçbir şekilde yan etkisi yoktur. Terapi uygulamaları ağrısız ve acısızdır.

Biorezonans yönteminde, kişinin vücuduna yerleştirilen elektrodlar sayesinde kişinin frekans düzenini bozan, hastalık yapan, düşkünlük yapıcı etkenin frekans örneği tespit edilip, cihazla ters çevrilerek manyetik özelliğe sahip diğer aparatlarla kişinin vücuduna tekrar gönderilir. Birbirinin tam tersi iki manyetik alan karşılaşınca nötrleşir. Böylece hücrelerin düzenli bir şekilde bilgi alış verişi tekrar sağlanmış olur.

Bu yöntemde terapi/ tedavi, ilaçlar ya da tıbbi malzemeler yerine, elektromanyetik titreşimler üzerinden iletilen bilgi ile sağlanır.

Bilindiği gibi canlı cansız her şey titreşimle enerji yayar ve tüm enerjiler bir bilgi içerir. Fiziksel bedenimiz de bir enerji alanı ile çevrilidir ve bu alan aynı zamanda çok hassas bir bilgi merkezidir.

Bedeni çevreleyen bu alan, yaşanan olumlu ya da olumsuz hislerden kaynaklı duygusal titreşimleri de içinde barındırmaktadır. Bu durum kişinin yaşantısını, deneyimlerini, travmalarını; kısaca biyolojisini ve biyografisini belirlemektedir.

İnsanın kendini sürekli yorgun hissetmesi, tükenmişlik hali, fizik bedeninde bir şeylerin yolunda gitmediğine işaret etmektedir. Örneğin uykusundan yorgun kalktığını söyleyen ve sürekli halsizlikten şikayet eden bir kişinin ‘’enerjik olarak hasta’’ olduğu ve farkında olmadan enerjisini sürekli tükettiği söylenebilir. Duygusal enerji, son derece karmaşık bir süreç sonunda biyolojik bir maddeye dönüşmektedir ve fizik beden, duygusal ve psikolojik etkileri algılayarak, kişinin bedeninde görünür hale getirebilir. Bir başka deyişle fiziksel bedende hastalık ya da kontrol edilemeyen duygu bozuklukları başlamış olur.

Sonuç olarak ölçülebilen, tartılabilen bir madde olarak insan vücudu da yoğunlaşmış bir enerji alanı, yani eletromanyetik bir alandır.

Bu alandan yayılan ossilasyon veya frekans denilen titreşimler saptanabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Bu frekanslar hücreler arasında bilgi alışverişini sağlamakta, dolayısı ile tüm biyokimyasal süreçleri yönetmektedirler.

Biorezonans cihazı tedavi/terapi sürecinde bu bilgi alışverişi düzeyine etki etmektedir.

Kısaca hücrenin frekansı ile cihaz tarafından vücuda gönderilen frekansın REZONANS yani UYUM içinde olması ile etkileşim gerçekleşir.

Daha basit bir anlatımla;

Biorezonans, kişinin düşkün olduğu maddenin ya da hastalıklara neden olan frekansların ters çevrilerek, çok minik sinyaller şeklinde vücuda tekrar geri verilmesi işlemidir. Çok doğal bir yöntem olmasıyla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi ilaç ve kimyasal vb bileşen kullanılmamakta ve hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.

Enerji yoktan var edilemez ve ortadan kaldırılamaz. Sadece bir biçimden başka bir biçime geçer.

Albert EINSTEIN

Biorezonans Danışma İçin Kayıt Olun

Biorezonans hakknında bilgi almak istiyorsanuz düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.